De huidige hulpverlening lijkt teveel richtlijnhulpverlening geworden en vraagt door complexiteit van klachten om een revival van de psychosomatische hulpverlening. Op dit symposium wordt door gerenommeerde sprekers, uit de wetenschappelijke frontlinie van de psycho-somatische (para)medische zorg en GGZ, de noodzaak van een revival van een Psychosomatische benadering in de hulpverlening onderbouwd.

Psychosomatiek.

Een revival noodzakelijk!

Symposium

Dinsdag 26 november 2019

Golden Tulip Keyser Breda Centre

Programma

13.00 | Ontvangst met koffie

13.20 | Opening en toelichting op het programma | Bert Kallen, fysiotherapeut. Vicevoorzitter SPM en dagvoorzitter

13.30 | Hoe zo revival? Een inleiding | em. prof. dr. Stijn Jannes, psychiater. Voorzitter SPM

13.50 | Actueel hersenonderzoek en de betekenis voor de Psychosomatische hulpverlening. Over plasticiteit, aanpassingsvermogen en operationalisaties richting interventies | dr. Harm Krugers, hoofddocent Universiteit van Amsterdam (UvA), bestuurslid Stichting voor Interdisciplinair Gedragswetenschappelijk Onderzoek (SIGO)

14.20 | Over vooroordelen van dokters bij SOLK en de gevolgen daarvan voor patiënten. Een betoog en evidence voor belang van ‘zachte’ elementen in het consult, met ‘harde’ positieve uitkomsten | dr. Tim Olde Hartman, senior onderzoeker op de Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboud UMC, huisarts in de academische huisartspraktijk Oosterhout (Nijmegen)

14.50 | Pauze

15.10 | Complexiteit vangen door middel van Blended Psychiatry. Co-creatie van data, professionele kennis en ervaring/beleving van de patiënt | prof. dr. Floortje  Scheepers, hoogleraar Innovatie in de GGZ en hoofd afdeling Psychiatrie UMC Utrecht

15.40 | Lichaamsbeleving in de GGZ. Een belangrijke ingang bij -lichaamgerichte- psychotherapie | dr. Mia Scheffers, associate lector en senior onderzoeker lectoraat ‘Bewegen, gezondheid en welzijn’ Hogeschool Windesheim Zwolle, bewegingswetenschapper en lichaams- en bewegingsgericht psychotherapeut

16.10 | Pauze

16.30    Brainstormsessies in multidisciplinair samen- gestelde groepen over de noodzaak van aandacht voor de psychosomatiek in de (para)medische hulpverlening:

  1. a  wat is de essentie van de psychosomatiek in de (para)medische hulpverlening?
  2. b  tegen welke moeilijkheden loop je aan in de praktijk?
  3. c  wat is er nodig voor de toekomst, waarop moet de Society for Psychosomatic Medicine zich vooral richten?

Per groep bespreking van: een dilemma (of casus/statement), zoals besproken in het verhaal van de spreker voor de pauze: eigen ervaring met pychosomatiek. Naast een gespreksleider zijn hierbij de sprekers ook aanwezig.

17:15 | Plenaire discussie naar aanleiding van de werkgroepen | Discussieleiders: Bert Kallen en Stijn Jannes

18:00 | Borrel en buffet tot 19.00 uur

De kern
‘Als de dagelijkse realiteit van zorg en welzijn vele gezichten kent is zoeken naar eenduidig bewijs een illusie en een onterechte simplificatie van wat goede zorg is.’ Dit staat in de inleiding van het in 2017 verschenen rapport van de RVS (Raad voor Volksgezondheid en Samenleving) getiteld: ‘Zonder context geen bewijs, over de illusie van de evidence-based practice in de zorg’.

In dit rapport wordt gesteld dat EBP (evidense-based practice) de kwaliteit en veiligheid van de zorg aanzienlijk heeft verbeterd. Maar, zo wordt er gesteld, er is ook een keerzijde. Deze komt er in de kern op neer dat de kennis waar EBP vanuit gaat een reductie van de werkelijkheid is. Het bewijs als basis voor goede zorg is dus een illusie. Voor goede, patiëntgerichte zorg zijn naast externe kennis ook andere kennisbronnen nodig die EBP onderbenut: klinische expertise, lokale kennis, kennis afkomstig van patiënten, kennis van de context (de leefomstandigheden en voorkeuren van patiënten, de setting waarin zorg plaatsvindt) en van de waarden die in het geding zijn. Omdat elk besluit betrekking heeft op een specifieke hulpvrager en plaatsvindt in een specifieke context, kan besluitvorming in de zorg gezien worden als een experiment in het verbinden van verschillende kennisbronnen. Onzekerheid is hieraan inherent en moet niet ontkend maar juist omarmd worden. Van elk besluit kan en dient geleerd te worden.

Hier zien wij, de Society for Psychosomatic Medicine, een duidelijke noodzaak van een  revival van psychosomatische hulpverlening. In plaats van een teveel aan   kookboekgeneeskunde juist een context- en patiëntgerichte aanpak. Aspecten die gescheiden lijken als één geheel beschouwen: accepteren van complexiteit én het benaderen van het geheel, gekoppeld aan een duidelijke eigen regie van patiënten in zake ziekte en gezondheid, lijken meer dan ooit nodig.

Kosten
€ 75 voor leden van de Society en Balint Nederland, € 35 voor gepensioneerde en studentleden, € 125 voor niet-leden

Inschrijven

U kunt inschrijven door het invullen van dit inschrijvingsformulier .  Na inschrijving ontvangt u een uitnodiging tot betaling.

Meer informatie

Bert Kallen, vicevoorzitter van de Society, kalpen@home.nl

Locatie
Golden Tulip Keyser Breda Centre, Keizerstraat 5, 4811HL Breda. Dit is gelegen midden in het bruisende hart van Breda, op loopafstand van het NS-station

Lidmaatschap

U kunt lid worden van de Vereniging Society for Psychosomatic Medicine door het invullen van dit digitale formulier en betaling van de jaarlijkse contributie van € 35. Of een email aan: secretariaat@psychosomatic.nl

Accreditering

4 punten worden verleend voor: fysiotherapeuten (KNGF), huisartsen en medisch specialisten (ABAN/ABC1), beroepsbeoefenaren ADAP en POH-GGZ-ers (LV POH-GGZ).
Er is voor alle deelnemers een certificaat voor eigen accreditatieaanvraag beschikbaar.