Herfstsymposium ONLINE donderdag 25 november 2021 om 16u

Complexe klachten

Kritische benadering, succesfactoren en integrale zorg…

Programma

Aanmelding vanaf 15.45u.

16.00u | Inleiding: Prof. Em. Stijn Jannes Voorzitter en Bert Kallen, dagvoorzitter en vice-voorzitter SPM Nederland

16.20u | Prof. Em. Ron de Kloet, Professor of Medical Pharmacology.  Division of Endocrinology, Leiden University Medical Center.  ‘Stress hormonen coördineren veerkracht’: wat is dat toch die allostase?

17.00u | Prof. Pim Cuijpers, Vrije Universiteit Amsterdam: Faculty of  Behavioural and Movement sciences | Departement of Clinical-, Neuro- and Developmental Psychology.  ‘Vier decennia onderzoek naar psychotherapie voor depressie: Uitdagingen voor de toekomst!’

17.40u | Pauze

18.00u | Dr. Nettie Blankenstein, Amsterdam UMC locatie VUmc: huisartsenopleiding en afdeling huisartsengeneeskunde. Expert op het vlak van complexe klachten die niet direct medisch verklaard kunnen worden.  ‘Waar lopen mensen met medisch onverklaarde lichamelijke klachten tegenaan bij dokters en therapeuten?’

18.40u | Plenaire discussie met de sprekers o.l.v. Bert Kallen

  • Wat heeft het werkveld nodig, wat kan zij doen?
  • Hoe de vertaling te maken van nieuwe wetenschappelijke inzichten naar het praktijkveld?
  • Aanbevelingen voor een transitie naar een “next level” in de psychosomatische geneeskunde en hulpverlening.

19.00u | Einde

De kern

De complexiteit van veel dagelijkse klachten in de praktijk vraagt om reflectie over wat werkzaam is.  Welk wetenschappelijk bewijs is er rond complexe klachten en effectieve interventies?  Wat is een goed en verbindend referentiekader?  Wat is verder nodig om tot goede integrale zorginterventies te komen?

Deze kritische vragen zullen belicht en beantwoord worden door bovengenoemde topwetenschappers en ook mogelijke sleutels tot behandelsucces zullen worden voorgesteld.

Deelnameprijs
€ 55 niet-leden, € 40 leden, studenten (tot master), gepensioneerden en vervangingsinkomen

Inschrijven

U kunt inschrijven door het invullen van dit inschrijvingsformulier .  Na inschrijving ontvangt u een uitnodiging tot betaling.

Locatie

ONLINE!!!

Accreditering

Na afloop kunnen de deelnemers een certificaat aanvragen om accreditatie te krijgen bij de eigen beroepsgroep.