In één enkele zin:  #bewustwording, #vervreemding en #verbinding. Wat is dat voor een ding?

Spanning in tijden van transitie…

#bewustwording #vervreemding #verbinding

Deel 2 ONLINE Symposium

30 april 2021

Programma

10.30u | Inleiding |webhost Annemie De Cock en vice voorzitter Sophie Van de Put

10.40u | “Reconnect the disconnection”  Een lezing over ontlichaming, alexithymie, polyvagale benaderingen in lichaamsgerichte psychotherapie, lichaamstherapeutische interventies en het groeien in belichaming. | Niek Ghekiere. Ma. Dans- en bewegingstherapie, (neo Reichiaans) lichaamsgericht psychotherapeut, trainer en directeur Agape Belgium

11.10u | “Mindfulness als levenshouding” | Dr. Edel Maex, Psychiater, oprichter van de ZNA Stresskliniek

11.40u | Pauze

11.50u | “Kairos: tijd & aandacht in de zorg”| Dr. Joke Hermsen, Filosofe, Auteur.

12.30u | Vragen uit het publiek

13.00u | Middagpauze

13.30u | Twee sessies met parallelle workshops; te kiezen uit:

  • “Yoga als therapie, herstel de verbinding met jezelf”  Ellen Rabaey, fasciatherapeute en yogadocente, Vitaflow, Koksijde.
  • “Moving into Silence”  Introductie in Authentic Movement, dans-en bewegingstherapie.  Niek Ghekiere, Ma. dans- en bewegingstherapeut, (neo Reichiaans) psychotherapeut, trainer en directeur Agape Belgium
  • “Meditatie: het ontdekken van de observator in jezelf” Annemie De Cock, fasciatherapeute en coach, Amami, Mortsel.

15.00u | Afronding | voorzitter dr. prof. em. Stijn Jannes

15.15u | Einde

De kern

We leven in een tijd waarin wat gisteren was, vandaag niet meer is en morgen zelfs helemaal anders zou kunnen zijn.
Het bewustzijn wordt afgeleid naar een buitenwereld die in voortdurende verandering is. Niemand is nog in staat om àlle kennis te vatten. De mens dreigt een vreemde voor zichzelf te worden.
In de spanning die hierdoor kan ontstaan kunnen klachten, symptomen en ziekten begrepen worden vanuit verbinding tussen zichzelf, de ander en de omgeving. De hulpverlener probeert vanuit de eigen deskundigheid te ondersteunen, en aandoeningen te verklaren en te behandelen. Maar begrijpt de hulpzoekende de taal van de hulpverlener wel? En staan we daarbij stil?
Het bewustworden van deze vervreemding kan enerzijds beangstigend zijn en veel symptomen versterken of induceren.  Anderzijds schept het de mogelijkheid om in interactie te gaan. Door meerzijdige beïnvloeding kan er vanuit verscheidene disciplines gezocht worden naar verbindingen die de gezondheid en het welzijn van de hulpzoekende optimaliseren.  Zo kunnen verscheidene perspectieven en de samenwerking van meerdere disciplines leiden tot goede zorg.

Deelnameprijs
€ 55 niet-leden, € 40 leden, € 40 studenten tot master, gepensioneerden en vervangingsinkomen

Inschrijven

U kunt inschrijven door het invullen van dit inschrijvingsformulier .  Na inschrijving ontvangt u een uitnodiging tot betaling.

Locatie
Online via Zoom

Accreditering

Accreditering voor artsen (rubriek 2 & rubriek 6 – ethiek en economie) wordt aangevraagd.