In één enkele zin:  #bewustwording, #vervreemding en #verbinding. Wat is dat voor een ding?

Spanning in tijden van transitie…

#bewustwording #vervreemding #verbinding

Deel 2 LIVE Symposium

30 april 2021

Hof van Liere – Antwerpen

Programma

09.00 | Onthaal met koffie

09.30 | InleidingVoorzitter Stijn Jannes, prof. dr. em.

09.40u | Casus uit de praktijk | Chris Van den Abeele, reportagemaker, presentator, journalist VRT.

10.00u | “Verbinding is de sleutel” | Dr. Alain Mahjoub, spoedarts AZ Diest, psychotherapeut, auteur.

10.30u | “Reconnect the disconnection”  Een lezing over ontlichaming, alexithymie, polyvagale benaderingen in lichaamsgerichte psychotherapie, lichaamstherapeutische interventies en het groeien in belichaming. | Niek Ghekiere. Ma. Dans- en bewegingstherapie, (neo Reichiaans) lichaamsgericht psychotherapeut, trainer en directeur Agape Belgium.

11.00u | Pauze

11.30u | “Mindfulness als levenshouding” | Dr. Edel Maex, Psychiater, oprichter van de ZNA Stresskliniek

12.00u | “Kairos: tijd & aandacht in de zorg”| Dr. Joke Hermsen, Filosofe, Auteur.

12u40u | Plenumdiscussie met publiek | moderator Stijn Jannes, prof. dr. em.

13u00 | Middagpauze met warme maaltijd

14u00 | Twee sessies met parallelle workshops; te kiezen uit:

  • “Yoga als therapie, herstel de verbinding met jezelf”  Ellen Rabaey, fasciatherapeute en yogadocente, Vitaflow, Koksijde.
  • “Moving into Silence”  Introductie in Authentic Movement, dans-en bewegingstherapie.  Niek Ghekiere, Ma. dans- en bewegingstherapeut, (neo Reichiaans) psychotherapeut, trainer en directeur Agape Belgium
  • “Meditatie: een weg naar betere relaties” Annemie De Cock, fasciatherapeute en coach, Amami, Mortsel.
  • “Try-A-Walk” Ervaren hoe naar buiten gaan nieuwe perspectieven brengt. Outdoor workshop over hoe de omgeving waarin je wandelt je in contact brengt met jezelf.  Lieve Sebreghts, Ma. TriA wandelcoach, Ma. NLP Coach, systemisch werken in de natuur, LiSe outdoor coaching/therapie en training.

16u00 | Synthese en afronding | Dirk Vogelaers, professor en diensthoofd alg. inwendige ziekten, UZ Gent

16u30 | Einde

De kern

We leven in een tijd waarin wat gisteren was, vandaag niet meer is en morgen zelfs helemaal anders zou kunnen zijn.
Het bewustzijn wordt afgeleid naar een buitenwereld die in voortdurende verandering is. Niemand is nog in staat om àlle kennis te vatten. De mens dreigt een vreemde voor zichzelf te worden.
In de spanning die hierdoor kan ontstaan kunnen klachten, symptomen en ziekten begrepen worden vanuit verbinding tussen zichzelf, de ander en de omgeving. De hulpverlener probeert vanuit de eigen deskundigheid te ondersteunen, en aandoeningen te verklaren en te behandelen. Maar begrijpt de hulpzoekende de taal van de hulpverlener wel? En staan we daarbij stil?
Het bewustworden van deze vervreemding kan enerzijds beangstigend zijn en veel symptomen versterken of induceren.  Anderzijds schept het de mogelijkheid om in interactie te gaan. Door meerzijdige beïnvloeding kan er vanuit verscheidene disciplines gezocht worden naar verbindingen die de gezondheid en het welzijn van de hulpzoekende optimaliseren.  Zo kunnen verscheidene perspectieven en de samenwerking van meerdere disciplines leiden tot goede zorg.

Deelnameprijs
€ 95 niet-leden, € 75 leden, € 60 studenten

Inschrijven

U kunt inschrijven door het invullen van dit inschrijvingsformulier .  Na inschrijving ontvangt u een uitnodiging tot betaling.

Locatie
Hof van Liere, Universiteit Antwerpen

Accreditering

Accreditering voor artsen (rubriek 2 & rubriek 6 – ethiek en economie) en ProQ kine voor kinesitherapeuten is aangevraagd.