Wij zijn ons lichaam, ons lichaam is onze verhalen, onze verhalen vormen ons leven. In één zin het thema van dit symposium.

Het verhaal, met en zonder woorden

van verkenning tot engagement

Symposium

Vrijdag 17 maart 2017

Antwerpen

9u00 | Onthaal met koffie

9u30 | Inleiding | prof. dr. em. Stijn Jannes

9u45 | Casus uit de praktijk | Christine Rouneau, huisarts

10u10 | Het belang van verhalen en het narratieve van het lichaam | Didier Tritsmans, psychotherapeut Antwerpen | Jan Olthof, psycholoog, psychotherapeut, Maastricht

11u15 | Pauze

11u45 | Verhalen zijn vormen van zijn | Stefaan Plysier, psycholoog, Steunpunt cultuursensitieve zorg, Brussel

12u15 | Therapeutische waarde van specifieke persoonlijke herinneringen | Filip Raes, professor Centrum voor leerpsychologie en experimentele psychopathologie, KU Leuven

12u45 | plenumdiscussie met publiek: moderator Stijn Jannes

13u00 | Middagpauze met warme maaltijd

14u00 | Twee sessies met parallelle workshops | Te kiezen uit:

  • Het verhaal en fasciatherapie | Sophie Van de Put en Annemie De Cock | beiden fasciatherapeuten, Antwerpen
  • Muziektherapie bij mensen met moeilijke verhalen | Lore Smits, muziektherapeute, Antwerpen
  • Nieuwe vormen van hypnotherapie o.a. bij kinderen | Tania Mahler, kindergastroënteroloog, Antwerpen
  • Herstelverhalen | Tanja Gouverneur, trainer herstelverhalen schrijven, Mechelen

16u00 | Synthese en afsluiting | Dirk Vogelaers, professor en diensthoofd | algemene inwendige ziekten, UZ Gent

16u30 | Einde

Deelnameprijs
€ 95, leden van de Society € 75, studenten € 60.

Locatie
Hof van Liere, Universiteit Antwerpen

Inschrijven

elektronische inschrijving

Of via de website www.psychosomatic.be, www.psychosomatic.nl

Na inschrijving ontvangt u een uitnodiging tot betaling.

Meer informatie

prof. em. Stijn Jannes, voorzitter van de Society: stijn.jannes@skynet.be

Accreditering voor artsen (rubriek 2 & rubriek 6 – ethiek en economie)

is aangevraagd