Nieuwsbrief zomer 2019

Vakantieperiode: tijd voor een terugblik en de najaarsplanning.

De vakantie is begonnen….Tijd voor ontspanning!

Wij, het bestuur van de SPM, zijn heel dankbaar en tevreden dat we mogen terugblikken op een bijzonder geslaagd symposium dit voorjaar: “Het kind in ons blijft….!”  Uit een volledig volboekt aantal inschrijvingen kunnen wij afleiden dat het thema van de kinderjaren voor vele hulpverleners een grote rol speelt in het trachten begrijpen van het ziektebeeld van de psychosomatische patiënt.  Het programma, de sprekers en PDF’s van hun lezingen alsook enkele sfeerbeelden kan u terugvinden op onze site.

Tevens werd onze site uitgebreid met verwijzingen naar interessante links en literatuur rond psychosomatiek alsook beroepsverenigingen, interessante opleidingsmogelijkheden en mogelijke begeleidingsvormen.

In het najaar staat alvast het symposium in Breda op het programma:”Psychosomatiek….een revival noodzakelijk!”:

Collega en bestuurslid Dr. Dirk Peeters, liasonpsychiater, geeft hier een woordje uitleg over:

“Vaak schiet het strikte medische kader tekort om de gezondheidsklachten te begrijpen en te behandelen.
Een diagnose werkt vaak zo verengend dat men het zicht op de gehele gezondheids- en welzijnsproblematiek verliest en het behandelingsbeleid aan zijn efficiëntie inboet of zelfs contraproductief werkt.

Vanuit vele perspectieven kan goede behandeling, genezing, verbetering van gezondheid en welzijn, verminderen van het lijden en verbeteren van het comfort benaderd worden. Maar er is een interface waarin de verschillende behandelmethoden convergeren. Die heet de psychosomatische geneeskunde.

De toenemende specialisatie van alle gezondheidsdisciplines maakt dat één behandelaar nauwelijks of niet deskundig kan zijn in alle relevante behandelingen die nodig zijn om tot een betere gezondheid te komen.

Een transdisciplinaire benadering blijkt in de psychosomatische geneeskunde bijzonder nuttig. Het creëert een tussenruimte waarin zorgverleners mekaars werkdomein en werkkader beter leren kennen en begrijpen om tot een betere begeleiding van de zorgbehoevende te komen. Dit vraagt van elke kant van het behandelspectrum een inspanning. Onze society, SPM, wil hiervoor een forum bieden!

Om aan goede geneeskunde te kunnen blijven doen is het noodzakelijk dat er een integratie komt waarin de zorgvrager centraal staat en participeert in de samenwerking van de verschillende therapeutische en ondersteunende disciplines. Uiteindelijk streeft deze trans-disciplinaire samenwerking ernaar te resulteren in een proces waarin het individu het eigen zorgsysteem kan versterken en daarin deelneemt met een maximaal mogelijke autonomie.”

Wij wensen u een fijne zomer toe!

Vergeet af en toe niet te ‘niksen….’ adviseerde De Volkskrant deze week: ‘Niksen op z’n Nederlands schijnt iets begerenswaardig te zijn: zo doe je het….

Namens het bestuur.